Brak przyjęcia odpowiedzialności za kolizję – co wtedy?

Brak przyjęcia odpowiedzialności za kolizję – co wtedy? Tak postawione pytanie jest zmorą wszystkich poszkodowanych w kolizjach drogowych, w przypadku których sprawcy nie przyjęli odpowiedzialności za ich spowodowanie. Ustalenie odpowiedzialności za stłuczkę jest niekiedy trudne. Zwłaszcza, jeśli przyczyny i wina powstania szkody nie jest tak jasna i oczywista, jakby to mogło się z początku wydawać.

Wady oświadczenia – dlaczego sprawca zmienia zdanie?

Osoba, która spowodowała stłuczkę, niekiedy odwołuje oświadczenie o winie. Prawo polskie jasno określa, kiedy do takiej sytuacji może dojść. Czynniki przemawiające za odwołaniem oświadczenia to przede wszystkim: brak świadomości lub swobody przy składaniu oświadczenia woli, złożenie oświadczenia dla pozoru, pod wpływem błędu, podstępu lub groźby drugiej strony. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, dochodzenie odszkodowań przeciąga się i możemy nie otrzymać pieniędzy w podstawowym terminie 30 dni.

Oczywiście w związku z odwołaniem oświadczenia ubezpieczyciel powinien skontaktować się z domniemanym sprawcą wypadku oraz poszkodowanym i wyjaśnić, w jakich okolicznościach naprawdę doszło do zdarzenia. Najczęściej dokona tego drogą telefoniczną. Warto pamiętać, że taki bieg wydarzeń nie spowoduje automatycznego rozwiązania na korzyść cofającego swoje oświadczenie o winie, jednak zwykle sprawa komplikuje się, a pomoc w uzyskaniu odszkodowania może okazać się niezbędna.

Brak przyjęcia odpowiedzialności za kolizję – co wtedy?

Jednoznaczne i tendencyjne opieranie się wyłącznie na zeznaniach osoby, będącej domniemanym sprawcą kolizji nie jest obiektywnym rozwiązaniem. Dlatego też ubezpieczyciel ma do dyspozycji szereg środków, które pozwalają na dokładne zweryfikowanie okoliczności zdarzenia. Są to między innymi: opinie rzeczoznawców, zeznania uczestników zdarzenia i świadków, dokumentacja fotograficzna, zapisy monitoringu.

Również domniemana osoba poszkodowana nie powinna pozostawać bierna. Może złożyć wniosek o konfrontację ze „sprawcą”, żądać powołania biegłego od rekonstrukcji wypadków czy zgłosić zawiadomienie na Policji. W takim momencie poszkodowani często decydują się na pomoc kancelarii w Wałbrzychu. Mogą oni liczyć na doświadczenie osób zajmujących się na co dzień dochodzeniem odszkodowań.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania – Wałbrzych i okolice.

Może się zdarzyć, że ubezpieczyciel stanie po stronie domniemanego sprawcy i odmówi wypłaty odszkodowania. W takiej sytuacji należy złożyć stosowne odwołanie i zażądać wszelkiej dostępnej dokumentacji potwierdzającej decyzję ubezpieczyciela. Można także przekazać pełnomocnictwo profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej w Wałbrzychu: http://kancelariaciti.pl/. Klient zyskuje kompleksową pomoc w uzyskaniu odszkodowania – od negocjacji z ubezpieczycielem po reprezentację w postępowaniu sądowym, jeśli zajdzie taka konieczność. W trudnych przypadkach sprawę należy wnieść z powództwa cywilnego. Sąd na podstawie wszystkich możliwych dowodów ustali faktycznego sprawcę kolizji.