Co to jest szkoda całkowita?

Regulaminy, warunki ogólne ubezpieczeń, orzeczenia sądów są napisane takim językiem, który jest trudny do rozszyfrowania i sprawia, że dotarcie chociażby do dziesiątej części dokumentu jest sporym wyzwaniem. Właśnie dlatego w tym tekście w prosty sposób wyjaśniliśmy, co to jest szkoda całkowita i co się z nią wiąże.

Co to jest szkoda całkowita i czym różni się od częściowej?

Na początku trzeba zaznaczyć, że obowiązujące prawo nie obejmuje zapisów o szkodzie całkowitej. Jest to termin ustalony przez ubezpieczycieli, którzy potrzebowali go do przeprowadzania likwidacji szkód zarówno w zakresie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jak i AC. Jak można więc wyjaśnić, co to jest szkoda całkowita? Powstaje ona wtedy, gdy pojazd uległ zniszczeniu w tak dużym stopniu, że nie można lub nie warto go już naprawiać. Innymi słowy koszty naprawy przekraczają wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody. Od tego, czy szkoda będzie częściowa (a więc będzie opłacało się naprawiać auto), czy całkowita zależy w dużej mierze to, jak wysokie będzie odszkodowanie po wypadku. Nietrudno się domyślić, że rzeczoznawcy ubezpieczalni będą próbowali wydać taką opinię, która jest najkorzystniejsza dla firmy.

Uzyskaj należyte odszkodowanie po wypadku – pomoc Wałbrzych i okolice

Jeśli poszkodowany ma podejrzenia co do tego, czy wartość jego samochodu nie została zaniżona lub czy wielkość szkody nie była zawyżona, może zgłosić się do kancelarii odszkodowawczej w Wałbrzychu, która pomaga w takich sprawach, na przykład przez stronę: http://kancelariaciti.pl/. Skoro wiemy już, co to jest szkoda całkowita, łatwiej będzie walczyć o to, by odszkodowanie po wypadku, a raczej jego wysokość, pozostawało w zgodzie ze stanem faktycznym.