Jak długo będziemy czekać na pieniądze z ubezpieczalni?

Zdarza się często, że dochodzenie odszkodowań może być skomplikowane. W sprawach zawiłych warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, zwłaszcza w przypadku gdy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania. Dowiedz się, jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni i kiedy termin wypłaty może ulec wydłużeniu.

Niedochowanie terminów – pomagamy poszkodowanym z Wałbrzycha

Wśród poszkodowanych panuje ogólne przekonanie, że bardzo trudna jest walka z ubezpieczycielem. Gdy towarzystwo już uzna szkodę, to będzie dążyć do wypłaty jak najniższego odszkodowania po wypadku, co wiąże się z przeciąganiem postępowania likwidacyjnego. Można temu zaradzić, korzystając z pomocy kancelarii odszkodowawczej w Wałbrzychu. Na stronie http://kancelariaciti.pl/ znajdziesz niezbędne informacje. Ubezpieczyciele są związani ustawowymi terminami likwidacji szkody. Terminy wypłaty odszkodowania reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).

Jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania po wypadku w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody w sprawach bezspornych, a jeśli pojawią się wątpliwości, co do ustalenia sprawcy lub określenia zakresu lub wysokości roszczeń, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Po upływie tych terminów sprawę można skierować do sądu.

Sprawy sporne, czyli jakie?

Chodzi o sytuacje, w których ubezpieczyciel ma problem z ustaleniem okoliczności zdarzenia oraz prowadzi postępowanie wyjaśniające, co zasadniczo wpłynie, na to jak długo będziemy czekać na pieniądze z ubezpieczalni. W ciągu trzydziestu dni musi jednak wypłacić kwotę bezsporną, co do której nie ma wątpliwości.