Dochodzenie odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia z OC sprawcy – o czym pamiętać?

Polskie prawo bardzo jasno określa, że jeśli poniesie się straty na zdrowiu w wyniku wypadku, którego nie jest się sprawcą, przysługuje odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia z OC sprawcy. Czy oznacza to jednak, że w każdej sytuacji i bez żadnych problemów tego typu odszkodowania są wypłacane poszkodowanym w odpowiedniej wysokości?

Co stanowi prawo?

Podstawą prawną żądania odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia jest art. 444. § 1 k.c.. To właśnie w tym artykule zawierają się podstawowe zasady przyznawania refundacji. Według artykułu sprawca lub jego ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za wszystkie szkody powstałe wskutek czynu niedozwolonego. Co więcej, musi zrobić to przed rozpoczęciem leczenia poszkodowanego, jeśli ten wystąpi ze stosownym żądaniem.

Minimalizacja szkody – pełne odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia.

Jeśli chodzi o obowiązek minimalizacji szkody, polega on na ograniczaniu kosztów – podejmowania uzasadnionych czynności, które przynoszą pozytywne skutki leczenia. Niestety, ale odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia nie polega na tym, że ubezpieczyciel płaci za każdą formę leczenia, u dowolnego lekarza, czy też za wszystkie leki. Poszkodowany musi wykazać, że prowadzone działania są niezbędne, a uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pozostają w ścisłym związku z wypadkiem. Dlatego też w pierwszej kolejności należy korzystać z publicznej służby zdrowia. Jeśli będzie możliwe przeprowadzenie skutecznej terapii w ramach usług NFZ, a poszkodowany wybierze prywatne leczenie, ubezpieczyciel będzie miał powód do odmowy wypłaty lub zaniżenia kwoty odszkodowania.

Związek przyczynowy – leczenie skutków wypadku.

Ponadto należy tez mieć na uwadze, że odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia obejmuje tylko leczenie schorzeń wynikających bezpośrednio z wypadku. Ubezpieczyciel zawsze dokładnie bada pogorszenie stanu zdrowia i okoliczności zdarzenia. Związek przyczynowo-skutkowy musi mieć charakter bezpośredni – zachodzi, jeżeli szkoda powstała wskutek czynu niedozwolonego sprawcy. Nie ma co liczyć na to, że uda się uzyskać zwrot kosztów leczenia  niepowiązanego z wypadkiem.

Problem z odszkodowaniem – kompleksowa pomoc Wałbrzych.

Czy warto korzystać z pomocy prawników? Bezpłatne konsultacje oraz dogłębną analizę wszystkich okoliczności wraz z oszacowaniem możliwości dochodzenia roszczeń, uzyskasz w Kancelarii Odszkodowawczej w Wałbrzychu. Nie ryzykujesz żadnych kosztów przed przyjęciem Twojej sprawy, gdyż honorarium pobieramy tylko w przypadku wygrania sprawy i stanowi ono procent uzyskanego odszkodowania. Serdecznie zapraszamy!