Odszkodowanie dla rowerzysty po wypadku

Wypadki komunikacyjne z udziałem rowerzystów niejednokrotnie kończą się poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią. W wielu miastach wciąż nie ma dostatecznej ilości ścieżek rowerowych, gdy tymczasem rowerzystów wciąż przybywa. Ta grupa uczestników ruchu ceni oszczędność czasu, którą zyskuje omijając korki w godzinach szczytu. Stawia także na poprawę kondycji i zdrowia. Niestety kierowcy często wymuszając pierwszeństwo, stwarzają realne zagrożenie dla osób poruszających się na dwóch kółkach. Jak przebiega dochodzenie odszkodowań w przypadku poszkodowanego rowerzysty?

Przezorny dobrze poinformowany, czyli jak udokumentować szkodę.

Po pierwsze na miejsce zdarzenia powinna zostać wezwana policja, która sporządzi notatkę. Należy też spisać podstawowe dane sprawcy wypadku, numer rejestracyjny, markę i model pojazdu. Jeśli nastąpiły obrażenia fizyczne konieczna będzie wizyta u lekarza. Dokumentacja medyczna oraz faktury potwierdzające koszt leczenia, w tym również konsultacji psychologicznych znacznie ułatwi dochodzenie odszkodowań w zakresie rzeczywiście doznanych strat.

Następnie poszkodowany powinien zwrócić się do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym właściciel samochodu posiada polisę OC. Stanowi ona podstawę roszczenia i w zależności od rozmiaru szkody ubiegania się o:

  • zadośćuczynienie w formie pieniężnej za poniesione cierpienia fizyczne i psychiczne,
  • zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i dostosowania miejsca zamieszkania do nowych warunków,
  • zwrot utraconych zarobków,
  • rentę uzupełniającą i na zwiększone potrzeby,
  • odszkodowanie, które ma pokryć zakup lub naprawę zniszczonej rzeczy.

Dochodzenie odszkodowań dla poszkodowanego rowerzysty – Wałbrzych i okolice.

Nasza Kancelaria Odszkodowawcza w Wałbrzychu udziela kompleksowej pomocy w dochodzeniu odszkodowań komunikacyjnych i zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje, podczas których dowiesz się, jakie podejmiemy w Twojej sprawie działania i na jakie kwoty możesz liczyć.