Kto płaci za holowanie po szkodzie?

Każdy uczestnik kolizji bądź wypadku, niezależnie od tego czy jest sprawcą czy poszkodowanym, musi liczyć się z kosztami, jakie będą wiązały się z tym zdarzeniem. Jednakże osoba poszkodowana może dochodzić swoich roszczeń przeciwko sprawcy zdarzenia drogowego, domagając się zwrotu poniesionych kosztów. Dochodzenie odszkodowań to także pokrycie kosztów holowania.

Kto płaci za holowanie po szkodzie?

Po zapewnieniu bezpieczeństwa osób biorących udział w kolizji, należy następnie zabezpieczyć swoje interesy. Wiele osób nie posiada wystarczającej wiedzy w kwestii tego, kto płaci za holowanie po szkodzie. Najprawdopodobniej właściciel holownika będzie domagał się zapłaty za usługę zaraz po jej wykonaniu. Należy więc liczyć się z tym, że będziemy musieli dokonać płatności. Lecz przysługuje nam zwrot takich kosztów. Możemy się domagać odszkodowania po wypadku od firmy ubezpieczeniowej, w której ubezpieczony jest sprawca kolizji. W przypadku braku posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, możemy starać się o odszkodowanie po wypadku  przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wystarczy zgłosić szkodę w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Należy jednak pamiętać, iż ubezpieczyciel może odmówić zwrotu kosztów, które uzna za nadmierne (zbyt duża cena za usługę holowania) lub niezasadne (holowanie pojazdu na duże odległości).

Dochodzenie odszkodowań Wałbrzych – uzyskaj pomoc.

Poza kwestią holowania i naprawy uszkodzonego pojazdu, należy pamiętać, iż mogą nam przysługiwać inne odszkodowania po wypadku. Kwestię dochodzenia odszkodowań warto powierzyć wyspecjalizowanej firmie http://kancelariaciti.pl/ w Wałbrzychu, która dopełni wszelkich formalności, a także zatroszczy się, aby przysługujące nam rekompensaty zostały nam wypłacone.