Szkoda całkowita z OC – na czym polega dowcip TU?

Towarzystwa ubezpieczeniowe uciekają się do  wielu metod, aby wypłacić jak najmniejsze odszkodowanie komunikacyjne, ponieważ z zasady dbają o swój zysk a nie dobro Klienta. Kiedy jest ono zagrożone i jak chronią Cię przepisy?

Orzeczenie szkody całkowitej z OC – żart czy uzasadniona konieczność.

Pojęcie szkody całkowitej nie jest określone przepisami prawa i wynika z linii orzeczniczej sądów. Uznaje się, że szkoda całkowita powstaje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszt naprawy przekracza wartość auta sprzed zdarzenia. Wysokość odszkodowania komunikacyjnego ustala się jako różnicę pomiędzy wartością samochodu sprzed i po szkodzie. Jedną z ulubionych sztuczek wielu ubezpieczycieli jest zawyżanie kosztów naprawy, bądź zaniżanie wartości samochodu, nawet dwukrotnie, co przekłada się bezpośrednio na niekorzyść poszkodowanego.

Odszkodowania komunikacyjne – jak negocjować z TU?

Poszkodowany może oczywiście kwestionować wyliczenia zakładu ubezpieczeń i wnieść odwołanie od wyceny wraz z dowodem na poparcie swojego stanowiska w postaci umowy sprzedaży w przypadku nowego auta lub wyceny sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę w przypadku starszego modelu.
W razie odmowy ubezpieczyciel jest zobowiązany przesłać uzasadnienie na piśmie. W tym momencie albo przyjmiesz odszkodowanie komunikacyjne, albo oddasz sprawę do sądu. Musisz się jednak uzbroić w cierpliwość, podczas gdy pozostaniesz bez pieniędzy i bez sprawnego auta.

Wygraj z Goliatem – trzy proste kroki – Wałbrzych i okolice.

  1. Prześlij nam kosztorys sporządzony przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
  2. Zespół naszych ekspertów zweryfikuje kosztorys pod względem poprawności oraz obliczy odpowiednią kwotę.
  3. Będziemy reprezentować Cię w procesie likwidacji szkody bez pobierania opłat wstępnych.

Skontaktuj się z Kancelarią Odszkodowawczą w Wałbrzychu i uzyskaj należyte odszkodowanie komunikacyjne. Zapraszamy!